Vakanties:

In de schoolvakanties en op feestdagen geef ik geen les, ik ga uit van de vakanties van vakanties regio Zuid-Nederland. (herfstvakantie: 22 okt t/m 30 okt 2022 / kerstvakantie: 24 dec t/m 8 jan 2023 / carnavalsvakantie 18 feb t/m 26 feb 2023 / meivakantie 24 april t/m 7 mei / zomervakantie 15 juli t/m 27 aug., feestdagen: maa 10 april, maa 29 mei).Betaling:

Je betaalt het lesgeld voorafgaand aan de lessen die je gaat volgen en je krijgt een factuur van me.
Een leerling kan door eigen afwezigheid geen aanspraak maken op lesgeld restitutie. Ik behoud me het recht voor om tussentijds het lesgeld aan te passen. Bij voortijdig stoppen heeft de leerling recht op 50% van de resterende lessen.
Leerlingen vanaf 21 jaar zijn btw-plichtig (21%).

Subsidie aanvraag:

Wordt er een subsidie aanvraag gedaan (waar iedereen recht op heeft) wordt er ook een overeenkomst getekend. Hierin wordt het volgende opgenomen:
" Beide zijn overeengekomen dat de leerling zich verplicht om minimaal 600 minuten lestijd te volgen
per schooljaar. Dit ten behoeve van de aanvraag subsidie bij de gemeente Maastricht.
Bij voortijdig afbreken van de lessen zal de leraar de huur van het leslokaal voor de rest van het
schooljaar in rekening brengen bij de leerling. Tevens zal het subsidiebedrag voor een evenredig
deel moeten worden terugbetaald.